DDD SLUŽBY MORAVA

DERATIZACE DEZINSEKCE DEZINFEKCE

DERATIZACE

DEZINSEKCE

DEZINFEKCE

DDD SLUŽBY MORAVA

Vítáme Vás na stránkách naší firmy.

Naše firma poskytuje speciální ochranní deratizaci, dezinsekci a dezinfekci  v Uherském Hradišti a celém Zlínskem kraji. Firma je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu svých služeb a členem Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace ČR a evropské konfederace CEPA.
 
Naše služby poskytujeme pro firmy, organizace a domácnosti v termínech stanoveném objednateli a to i ve dnech pracovního volna bez nároku na zvláštní příplatky. Pracujeme s přípravkami schválenými Ministerstvem zdravotnictví.
Naše firma poskytuje speciální ochranní deratizaci, dezinsekci a dezinfekci  v Uherském Hradišti a celém Zlínskem kraji. Firma je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu svých služeb a členem Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace ČR a evropské konfederace CEPA.
 
Naše služby poskytujeme pro firmy, organizace a domácnosti v termínech stanoveném objednateli a to i ve dnech pracovního volna bez nároku na zvláštní příplatky. Pracujeme s přípravkami schválenými Ministerstvem zdravotnictví.

Cílem naší společnosti je dosáhnout vysoké spokojenosti zákazníka, které dosahujeme profesionálním přístupem a pravidelnou kontrolní činností.

Cílem naší společnosti je dosáhnout vysoké spokojenosti zákazníka, které dosahujeme profesionálním přístupem a pravidelnou kontrolní činností.

DERATIZACE - ničení hlodavců

je proces likvidace a regulace škodlivých hlodavců jako jsou potkany nebo myši. Zajištujeme všechny dostupné deratizační zásahy:

 • ochranný
 • ohniskový
 • bariérový
 • průběžný

Deratizační nástrahy kombinujeme dle prostředí a potřeby v různých formulacích (např.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasti). Škody způsobené hlodavci jsou mnohostranné. Přímé materiálové škody způsobují konzumací a znečišťováním potravin močí a výkaly. Například potkan ročně spotřebuje 7-10 kg potravin a nepřímo znehodnotí 5 až 8 násobek tohoto množství. Jediná možnost jak snižovat počty hlodavců na území města je důsledná prevence a následná deratizace. Důležitá je spolupráce obyvatel na sídlištích, ve městě, na vesnici, bytových domů… při nahlašování výskytu nebo stop po hlodavcích kompetentním osobám nebo přímo nám.

je proces likvidace a regulace škodlivých hlodavců jako jsou potkany nebo myši. Zajištujeme všechny dostupné deratizační zásahy:

 • ochranný
 • ohniskový
 • bariérový
 • průběžný

Deratizační nástrahy kombinujeme dle prostředí a potřeby v různých formulacích (např.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasti). Škody způsobené hlodavci jsou mnohostranné. Přímé materiálové škody způsobují konzumací a znečišťováním potravin močí a výkaly. Například potkan ročně spotřebuje 7-10 kg potravin a nepřímo znehodnotí 5 až 8 násobek tohoto množství. Jediná možnost jak snižovat počty hlodavců na území města je důsledná prevence a následná deratizace. Důležitá je spolupráce obyvatel na sídlištích, ve městě, na vesnici, bytových domů… při nahlašování výskytu nebo stop po hlodavcích kompetentním osobám nebo přímo nám.

ddd sluzby

KONTAKTUJTE NÁS

DEZINSEKCE - ničení obtížného hmyzu

Dezinsekce

je soubor opatření vykonávaný chemickými, biologickými a fyzikálními metodami za účelem ničení škodlivých, epidemiologicky, hospodářsky závažných obtěžujících členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí ( Šváb, Rus domácí, Blecha, Mravenec, Štěnice , Moucha atd.)

 • Dezinsekce obytných domů proti švábům, mravencům a štěnic
 • Dezinsekce půdních prostor při vyklizení holubího trusu
 • Hubení much, komárů, rybenek…

Naše služby vykonáváme diskrétně, profesionálně.

je soubor opatření vykonávaný chemickými, biologickými a fyzikálními metodami za účelem ničení škodlivých, epidemiologicky, hospodářsky závažných obtěžujících členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí (    Šváb,    Rus domácí,    Blecha,    Mravenec,    Štěnice ,    Moucha    atd.)

 • Dezinsekce obytných domů proti švábům, mravencům a štěnic
 • Dezinsekce půdních prostor při vyklizení holubího trusu
 • Hubení much, komárů, rybenek…

Naše služby vykonáváme diskrétně, profesionálně.

KONTAKTUJTE NÁS

DEZINFEKCE - ničení choroboplodných mikroorganizmů

je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímanému jedinci (člověk, domácí zvíře).

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekci (nemocnice, výroba potravin a léčiv a další místa).

je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímanému jedinci (člověk, domácí zvíře).

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekci (nemocnice, výroba potravin a léčiv a další místa).

Dezinfekce

Kontaktujte Nás

Naše služby vykonáváme diskrétně, profesionálně,  7 dní v týdnu

error: Content is protected !!
Přejít nahoru