Deratizace - ničení hlodavců

je proces likvidace a regulace škodlivých hlodavců jako jsou potkany nebo myši. Zajištujeme všechny dostupné deratizační zásahy:

  • ochranný
  • ohniskový
  • bariérový
  • průběžný
  • Deratizační nástrahy kombinujeme dle prostředí a potřeby v různých formulacích (např.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasti). Škody způsobené hlodavci jsou mnohostranné. Přímé materiálové škody způsobují konzumací a znečišťováním potravin močí a výkaly. Například potkan ročně spotřebuje 7-10 kg potravin a nepřímo znehodnotí 5 až 8 násobek tohoto množství. Jediná možnost jak snižovat počty hlodavců na území města je důsledná prevence a následná deratizace. Důležitá je spolupráce obyvatel na sídlištích, ve městě, na vesnici, bytových domů… při nahlašování výskytu nebo stop po hlodavcích kompetentním osobám nebo přímo nám.

    Zavolejte: 775 860 547